BẢNG GIÁ XE TAXI ĐƯỜNG DÀI HÀ NỘI ĐI VỀ YÊN BÁI VÀ NGƯỢC LẠI.

4, 5 Chỗ 7 Chỗ 16 Chỗ
Hà Nội – Yên Bái 1300k 1500k 2400k
Hà Nội – Văn Chấn 1300k 1500k 2400k
Hà Nội – Nghĩa Lộ 1900k 2200k 3600k
Hà Nội – Mù Cang Chải 2600k 3100K 4900K
Tổng khoảng cách 0 km
Tổng thời gian 0 h 0 tôi
Chọn một phương tiện
Chọn chuyến đi Nhập chi tiết liên lạc
Chọn một phương tiện tóm tắt đặt xe
Nhập chi tiết liên lạc Đặt bây giờ

Cảm ơn bạn đã đặt hàng của bạn

Pay via PayPal
Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang thanh toán trong vòng 5 giây.
Thanh toán qua Stripe
Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang thanh toán trong vòng 5 giây.
xin chào.
Liên hệ