Bảng giá taxi đường dài đi Tỉnh – Hà Nội – Hà Giang

Xe đường dài trọn gói Xe 5c Xe 7c Xe 16c
Hà Nội – Tp. Hà Giang 2500k 2800k 4500K
Hà Nội – Bắc Quang, Hà Giang 2200k 2500k 4300k
Hà Nội – Quảng Bạ, Hà Giang 2800k 3380k 5000k
Hà Nội – Đồng Văn, Hà Giang 3400k 4000k ..
Hà Nội – Mèo Vạc, Hà Giang 3400k 4000k ..
Hà Nội – Lũng Cú, Hà Giang 3500k 4200k ..
  ĐẶT XE ĐẶT XE ĐẶT XE

Trên là bảng giá xe gia đình đường dài từ Hà Nội đi các tỉnh Ở hà giang. Giá trọn gói bao gồm cầu đường.

Mọi chi tiết về liên hệ đặt xe xin vui lòng gọi: 0928121232

xin chào.