Bảng giá taxi tuyến Hà Nội đi TP.Tuyên Quang

Hà Nội – Tuyên Quang Hà Nội Nội Bài
   Taxi 5 chỗ 1200k 1000k
   Taxi 7 chỗ 1300k 1100k
   Xe 16 chỗ 2000k 2000k
ĐẶT XE ĐẶT XE

Tỉnh Tuyên Quang có 7 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố và 6 huyện với 138 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 10 phường, 4 thị trấn và 124 xã.

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Tuyên Quang
Tên Dân số (người)2011 Hành chính
Thành phố (1)
Tuyên Quang 191.188 10 phường, 5 xã
Huyện (6)
Chiêm Hóa 124.337 1 thị trấn, 25 xã
Hàm Yên 109.739 1 thị trấn, 17 xã
Tên Dân số (người)2011 Hành chính
Lâm Bình 29.459 8 xã
Na Hang 41.868 1 thị trấn, 11 xã
Sơn Dương 182.030 1 thị trấn, 30 xã
Yên Sơn 145.390 28 xã

Giá điều chỉnh từ ngày 04/01/2018 cho đến khi có thay đổi khác

Lưu ý:

– Giá đi trên đã bao gồm tất cả phí cầu đường bến bãi.

– Bảng giá trên không áp dụng với dịp lễ Tết

– Taxi đón trả hành khách tận nhà tại khu vực nội thành Hà Nội và Bắc Giang

xin chào.
Liên hệ