Bảng Giá Xe Taxi Hà Nội – Bắc Giang.

Xe Đường Đài Xe 4, 5 Chỗ Xe 7 Chỗ Xe 9, 16 Chỗ
Hà Nội – Tp.Bắc Giang 550k 650k 800k
Hà Nội – Hiệp Hòa, Bắc Giang 400k 500k 700k
Hà Nội – Yên Thế, Bắc Giang 800k 1000k 1300k
Hà Nội – Lạng Giang, Bắc Giang 600k 750k 900k
ĐẶT XE ĐẶT XE ĐẶT XE

Bảng Giá Xe Taxi Nội Bài – Bắc Giang.

Xe Đường Đài Xe 4, 5 Chỗ Xe 7 Chỗ Xe 9, 16 Chỗ
Nội Bài – Tp.Bắc Giang 550k 650k 800k
Nội Bài – Hiệp Hòa, Bắc Giang 300k 400k 700k
Nội Bài – Yên Thế, Bắc Giang 700k 900k 1300k
Nội Bài – Lạng Giang, Bắc Giang 600k 750k 900k
ĐẶT XE ĐẶT XE ĐẶT XE

Giá điều chỉnh từ ngày 04/01/2018 cho đến khi có thay đổi khác

Lưu ý:

– Giá đi trên đã bao gồm tất cả phí cầu đường bến bãi.

– Bảng giá trên không áp dụng với dịp lễ Tết

– Taxi đón trả hành khách tận nhà tại khu vực nội thành Hà Nội và Bắc Giang

xin chào.
Liên hệ