Bảng giá xe taxi đường dài Hà Nội đi về Nghệ An và Nghệ An Lên Hà Nội.

Xe đường dài Hà Nội – Nghê An Xe 4,5 chỗXe 7 chỗXe 9,16 chỗ
Hà Nội – Tp.Vinh, Nghệ An2500k2700k3500k
Hà Nội – Hoàng Mai, Nghệ An2300k2500k3500k
Hà Nội – Diễn Châu, Nghệ An2400k2600k3500k
Hà Nội – Thái Hòa, Nghệ An2500k2700k3500k
Hà Nội – Nam Đàn, Nghệ An2600k2800k3500k
Hà Nội – Thanh Chương, Nghệ An2700k2900k3500k
Hà Nội – Quỳ Hợp, Nghệ An2500k2700k3500k
Hà Nội – Quế Phong, Nghệ An3000k3400k4500k
Hà Nội – Tương Dương, Nghệ An3500k4000k5000k
 ĐẶT XEĐẶT XEĐẶT XE

Bảng giá xe taxi đường dài Nội Bài đi về Nghệ An và Nghệ An Lên Nội Bài.

Xe đường dài Nội Bài – Nghê An Xe 4,5 chỗXe 7 chỗXe 9,16 chỗ
Nội Bài – Tp.Vinh, Nghệ An2500k2700k3500k
Nội Bài – Hoàng Mai, Nghệ An2300k2500k3500k
Nội Bài – Diễn Châu, Nghệ An2400k2600k3500k
Nội Bài – Thái Hòa, Nghệ An2500k2700k3500k
Hà Nội – Nam Đàn, Nghệ An2600k2800k3500k
Nội Bài – Thanh Chương, Nghệ An2700k2900k3500k
Nội Bài – Quỳ Hợp, Nghệ An2500k2700k3500k
Nội Bài – Quế Phong, Nghệ An3000k3400k4500k
Nội Bài – Tương Dương, Nghệ An3500k4000k5000k
 ĐẶT XEĐẶT XEĐẶT XE

Lưu ý:Giá điều chỉnh từ ngày 04/10/2020 cho đến khi có thay đổi khác

– Giá đi ghép trên đã bao gồm tất cả phí cầu đường bến bãi.

– Bảng giá trên không áp dụng với dịp lễ Tết

– Taxi đón trả hành khách tận nhà tại khu vực nội thành Hà Nội, Nội Bài và Nghệ An.

xin chào.