Bảng giá xe taxi đường dài Hà Nội đi về Nghệ An và Nghệ An Lên Hà Nội.

Xe đường dài Hà Nội – Nghê An  Xe 4,5 chỗ Xe 7 chỗ Xe 9,16 chỗ
Hà Nội – Tp.Vinh, Nghệ An 2500k 2700k 3500k
Hà Nội – Hoàng Mai, Nghệ An 2300k 2500k 3500k
Hà Nội – Diễn Châu, Nghệ An 2400k 2600k 3500k
Hà Nội – Thái Hòa, Nghệ An 2500k 2700k 3500k
Hà Nội – Nam Đàn, Nghệ An 2600k 2800k 3500k
Hà Nội – Thanh Chương, Nghệ An 2700k 2900k 3500k
Hà Nội – Quỳ Hợp, Nghệ An 2500k 2700k 3500k
Hà Nội – Quế Phong, Nghệ An 3000k 3400k 4500k
Hà Nội – Tương Dương, Nghệ An 3500k 4000k 5000k
  ĐẶT XE ĐẶT XE ĐẶT XE

Bảng giá xe taxi đường dài Nội Bài đi về Nghệ An và Nghệ An Lên Nội Bài.

Xe đường dài Nội Bài – Nghê An  Xe 4,5 chỗ Xe 7 chỗ Xe 9,16 chỗ
Nội Bài – Tp.Vinh, Nghệ An 2500k 2700k 3500k
Nội Bài – Hoàng Mai, Nghệ An 2300k 2500k 3500k
Nội Bài – Diễn Châu, Nghệ An 2400k 2600k 3500k
Nội Bài – Thái Hòa, Nghệ An 2500k 2700k 3500k
Hà Nội – Nam Đàn, Nghệ An 2600k 2800k 3500k
Nội Bài – Thanh Chương, Nghệ An 2700k 2900k 3500k
Nội Bài – Quỳ Hợp, Nghệ An 2500k 2700k 3500k
Nội Bài – Quế Phong, Nghệ An 3000k 3400k 4500k
Nội Bài – Tương Dương, Nghệ An 3500k 4000k 5000k
  ĐẶT XE ĐẶT XE ĐẶT XE

[fc id=’2′][/fc]
Lưu ý:
Giá điều chỉnh từ ngày 04/10/2020 cho đến khi có thay đổi khác

– Giá đi ghép trên đã bao gồm tất cả phí cầu đường bến bãi.

– Bảng giá trên không áp dụng với dịp lễ Tết

– Taxi đón trả hành khách tận nhà tại khu vực nội thành Hà Nội, Nội Bài và Nghệ An.

xin chào.