Bài viết:

Giá Taxi Ngô Gia Tự Lên Nội Bài

Tháng Hai 22nd, 2020 by

Giá dịch vụ taxi Nội  Bài – Ngô Gia Tự, Long Biên chiều đi và chiều về trọn gói

Hành TrìnhChiều ĐiChiều VềTrọn gói
Nội  Bài – Ngô Gia Tự 5c200k250k450k
Nội  Bài – Ngô Gia Tự 7c230k300k500k
Nội  Bài – Ngô Gia Tự 16c400k450k800k

P/s: Cam kết xe đúng yêu cầu, giá cố định trọn gói. Trong trường hợp lái xe tự ý không đón khách. VNEC TAXI sẽ bồi hoàn phụ phí taxi thông thường khi hành khách di chuyển bằng phương tiện khác. Dịch vụ đón tiễn khách hàng tại sân bay Nội bài. Công ty của chúng tôi cam kết  là những xe không mào, xe gia đình đẹp lái xe chuyên nghiệp – chu đáo nhiệt tình  phục vụ 24 – 7 Hãy gọi cho chúng tôi : 0928121232

Giá Taxi Tân Thụy Long Biên Hà Nội đi Nội Bài

Tháng Một 2nd, 2020 by

Giá dịch vụ taxi Nội  Bài – Tân Thụy, Long Biên chiều đi và chiều về trọn gói

Hành TrìnhChiều ĐiChiều VềTrọn gói
Nội  Bài – Tân Thụy 5c200k270k450k
Nội  Bài – Tân Thụy 7c250k320k550k
Nội  Bài – Tân Thụy 16c500k500k1.000k

P/s: Cam kết xe đúng yêu cầu, giá cố định trọn gói. Trong trường hợp lái xe tự ý không đón khách. VNEC TAXI sẽ bồi hoàn phụ phí taxi thông thường khi hành khách di chuyển bằng phương tiện khác. Dịch vụ đón tiễn khách hàng tại sân bay Nội bài. Công ty của chúng tôi cam kết  là những xe không mào, xe gia đình đẹp lái xe chuyên nghiệp – chu đáo nhiệt tình  phục vụ 24 – 7 Hãy gọi cho chúng tôi : 0928121232

Giá Taxi Nội Bài – Ngọc Thụy, Long Biên

Tháng Mười Hai 15th, 2019 by

Giá dịch vụ taxi Nội  Bài – Ngọc Thụy Long Biên chiều đi và chiều về trọn gói

Hành TrìnhChiều ĐiChiều VềTrọn gói
Nội  Bài – Ngọc Thụy 5c200.000 đ250.000 đ450.000 đ
Nội  Bài – Ngọc Thụy 7c250.000 đ300.000 đ550.000 đ
Nội  Bài – Ngọc Thụy 16c450.000 đ450.000 đ900.000 đ

P/s: Cam kết xe đúng yêu cầu, giá cố định trọn gói. Trong trường hợp lái xe tự ý không đón khách. VNEC TAXI sẽ bồi hoàn phụ phí taxi thông thường khi hành khách di chuyển bằng phương tiện khác. Dịch vụ đón tiễn khách hàng tại sân bay Nội bài. Công ty của chúng tôi cam kết  là những xe không mào, xe gia đình đẹp lái xe chuyên nghiệp – chu đáo nhiệt tình  phục vụ 24 – 7 Hãy gọi cho chúng tôi : 0928121232

Giá Taxi Nội Bài – Tư Đình, Long Biên, Hà Nội

Tháng Mười Hai 15th, 2019 by

Giá dịch vụ taxi Nội  Bài – Tư Đình, Long Biên chiều đi và chiều về trọn gói

Hành TrìnhChiều ĐiChiều VềTrọn gói
Nội  Bài – Tư Đình 5c200.000 đ270.000 đ450.000 đ
Nội  Bài – Tư Đình 7c250.000 đ320.000 đ550.000 đ
Nội  Bài – Tư Đình 16c500.000 đ500.000 đ1.000.000 đ

P/s: Cam kết xe đúng yêu cầu, giá cố định trọn gói. Trong trường hợp lái xe tự ý không đón khách. VNEC TAXI sẽ bồi hoàn phụ phí taxi thông thường khi hành khách di chuyển bằng phương tiện khác. Dịch vụ đón tiễn khách hàng tại sân bay Nội bài. Công ty của chúng tôi cam kết  là những xe không mào, xe gia đình đẹp lái xe chuyên nghiệp – chu đáo nhiệt tình  phục vụ 24 – 7 Hãy gọi cho chúng tôi : 0928121232

Giá Taxi Nội Bài – Hoàng Như Tiếp, Long Biên

Tháng Mười Hai 15th, 2019 by

Giá dịch vụ taxi Nội  Bài – Hoàng Như Tiếp, Long Biên chiều đi và chiều về trọn gói

Hành TrìnhChiều ĐiChiều VềTrọn gói
Nội  Bài – Hoàng Như Tiếp 5c200k250k450k
Nội  Bài – Hoàng Như Tiếp 7c230k300k550k
Nội  Bài – Hoàng Như Tiếp 16c450k450k900k

P/s: Cam kết xe đúng yêu cầu, giá cố định trọn gói. Trong trường hợp lái xe tự ý không đón khách. VNEC TAXI sẽ bồi hoàn phụ phí taxi thông thường khi hành khách di chuyển bằng phương tiện khác. Dịch vụ đón tiễn khách hàng tại sân bay Nội bài. Công ty của chúng tôi cam kết  là những xe không mào, xe gia đình đẹp lái xe chuyên nghiệp – chu đáo nhiệt tình  phục vụ 24 – 7 Hãy gọi cho chúng tôi : 0928121232

Giá Taxi Nội Bài – Aeon Long Biên, Gia Lâm

Tháng Mười Hai 9th, 2019 by

Giá dịch vụ taxi Nội  Bài – Aeon Long Biên, Gia Lâm chiều đi và chiều về trọn gói

Hành TrìnhChiều ĐiChiều VềTrọn gói
Nội  Bài – Aeon 5c200.000 đ270.000 đ450.000 đ
Nội  Bài – Aeon 7c250.000 đ320.000 đ550.000 đ
Nội  Bài – Aeon 16c500.000 đ500.000 đ1.000.000 đ

P/s: Cam kết xe đúng yêu cầu, giá cố định trọn gói. Trong trường hợp lái xe tự ý không đón khách. VNEC TAXI sẽ bồi hoàn phụ phí taxi thông thường khi hành khách di chuyển bằng phương tiện khác. Dịch vụ đón tiễn khách hàng tại sân bay Nội bài. Công ty của chúng tôi cam kết  là những xe không mào, xe gia đình đẹp lái xe chuyên nghiệp – chu đáo nhiệt tình  phục vụ 24 – 7 Hãy gọi cho chúng tôi : 0928121232

Giá Taxi Nội  Bài – Bến Xe Gia Lâm, Long Biên

Tháng Mười Hai 9th, 2019 by

Giá dịch vụ taxi Nội  Bài – Bến Xe Gia Lâm, Long Biên chiều đi và chiều về trọn gói

Hành TrìnhChiều ĐiChiều VềTrọn gói
Nội  Bài – Bến Xe Gia Lâm 5c200.000 đ270.000 đ450.000 đ
Nội  Bài – Bến Xe Gia Lâm 7c250.000 đ320.000 đ550.000 đ
Nội  Bài – Bến Xe Gia Lâm 16c500.000 đ500.000 đ1.000.000 đ

P/s: Cam kết xe đúng yêu cầu, giá cố định trọn gói. Trong trường hợp lái xe tự ý không đón khách. VNEC TAXI sẽ bồi hoàn phụ phí taxi thông thường khi hành khách di chuyển bằng phương tiện khác. Dịch vụ đón tiễn khách hàng tại sân bay Nội bài. Công ty của chúng tôi cam kết  là những xe không mào, xe gia đình đẹp lái xe chuyên nghiệp – chu đáo nhiệt tình  phục vụ 24 – 7 Hãy gọi cho chúng tôi : 0928121232

Giá Taxi Nội Bài – Nguyễn Sơn, Long Biên

Tháng Mười Hai 9th, 2019 by

Giá dịch vụ taxi Nội  Bài – Nguyễn Sơn, Long Biên chiều đi và chiều về trọn gói

Hành TrìnhChiều ĐiChiều VềTrọn gói
Nội  Bài – Nguyễn Sơn 5c200.000 đ270.000 đ450.000 đ
Nội  Bài – Nguyễn Sơn 7c250.000 đ320.000 đ550.000 đ
Nội  Bài – Nguyễn Sơn 16c500.000 đ500.000 đ1.000.000 đ

P/s: Cam kết xe đúng yêu cầu, giá cố định trọn gói. Trong trường hợp lái xe tự ý không đón khách. VNEC TAXI sẽ bồi hoàn phụ phí taxi thông thường khi hành khách di chuyển bằng phương tiện khác. Dịch vụ đón tiễn khách hàng tại sân bay Nội bài. Công ty của chúng tôi cam kết  là những xe không mào, xe gia đình đẹp lái xe chuyên nghiệp – chu đáo nhiệt tình  phục vụ 24 – 7 Hãy gọi cho chúng tôi : 0928121232

Giá Taxi nội bài – Vinhome Long biên

Tháng Chín 16th, 2019 by
Giá dịch vụ taxi Nội  Bài – Vinhomes Long Biên chiều đi và chiều về trọn gói
Hành TrìnhChiều ĐiChiều VềTrọn gói
Nội  Bài – Vinhomes 5c200.000 đ270.000 đ450.000 đ
Nội  Bài – Vinhomes 7c250.000 đ320.000 đ550.000 đ
Nội  Bài – Vinhomes 16c500.000 đ500.000 đ1.000.000 đ
P/s: Cam kết xe đúng yêu cầu, giá cố định trọn gói. Trong trường hợp lái xe tự ý không đón khách. VNEC TAXI sẽ bồi hoàn phụ phí taxi thông thường khi hành khách di chuyển bằng phương tiện khác. Dịch vụ đón tiễn khách hàng tại sân bay Nội bài. Công ty của chúng tôi cam kết  là những xe không mào, xe gia đình đẹp lái xe chuyên nghiệp – chu đáo nhiệt tình  phục vụ 24 – 7 Hãy gọi cho chúng tôi : 0928121232