Bảng Giá Xe Taxi Hà Nội – Bắc Giang.

Xe Đường ĐàiXe 4, 5 ChỗXe 7 ChỗXe 9, 16 Chỗ
Hà Nội – Tp.Bắc Giang550k650k800k
Hà Nội – Hiệp Hòa, Bắc Giang400k500k700k
Hà Nội – Yên Thế, Bắc Giang800k1000k1300k
Hà Nội – Lạng Giang, Bắc Giang600k750k900k

Bảng Giá Xe Taxi Nội Bài – Bắc Giang.

Xe Đường ĐàiXe 4, 5 ChỗXe 7 ChỗXe 9, 16 Chỗ
Nội Bài – Tp.Bắc Giang550k650k800k
Nội Bài – Hiệp Hòa, Bắc Giang300k400k700k
Nội Bài – Yên Thế, Bắc Giang700k900k1300k
Nội Bài – Lạng Giang, Bắc Giang600k750k900k

Giá điều chỉnh từ ngày 04/01/2018 cho đến khi có thay đổi khác

Lưu ý:

– Giá đi trên đã bao gồm tất cả phí cầu đường bến bãi.

– Bảng giá trên không áp dụng với dịp lễ Tết

– Taxi đón trả hành khách tận nhà tại khu vực nội thành Hà Nội và Bắc Giang

Giá Taxi Hà Nội, Nội Bài Đi Hiệp Hòa, Bắc Giang

Tháng Năm 8th, 2020 by

Bảng giá Taxi Tuyến Hà Nội – Hiệp Hòa, Bắc Giang.

Xe Taxi Cao Tốc Trọn GóiHà Nội, Nội Bài – Bắc Giang
Xe 5cXe 7cXe 16c
Taxi Hà Nội – Hiệp Hòa 400k500k700k
Taxi Nội Bài – Hiệp Hòa400k550k700k


Lưu ý:
Giá điều chỉnh từ ngày 04/01/2018 cho đến khi có thay đổi khác

– Giá đi trên đã bao gồm tất cả phí cầu đường bến bãi.

– Bảng giá trên không áp dụng với dịp lễ Tết

– Taxi đón trả hành khách tận nhà tại khu vực nội thành Hà Nội, Nội Bài và Hiệp Hòa, Bắc Giang

Taxi hà nội, Nội bài đi Yên Thế – Bắc Giang

Tháng Năm 30th, 2019 by

Bảng giá Taxi Tuyến Hà Nội – Yên Thế, Bắc Giang.

Xe Taxi Cao Tốc Trọn GóiHà Nội, Nội Bài – Bắc Giang
Xe 5cXe 7cXe 16c
Taxi Hà Nội – Lạng Giang 800k1000k1300k
Taxi Nội Bài – Lạng Giang700k900k1300k

Lưu ý:Giá điều chỉnh từ ngày 04/01/2018 cho đến khi có thay đổi khác

– Giá đi trên đã bao gồm tất cả phí cầu đường bến bãi.

– Bảng giá trên không áp dụng với dịp lễ Tết

– Taxi đón trả hành khách tận nhà tại khu vực nội thành Hà Nội, Nội Bài và Yên Thế, Bắc Giang.

Giá Taxi hà nội, Nội bài đi Lạng Giang, Bắc Giang

Tháng Năm 19th, 2019 by

Bảng giá Taxi Tuyến Hà Nội – Lạng Giang, Bắc Giang,

Xe Taxi Cao Tốc Trọn GóiHà Nội, Nội Bài – Bắc Giang
Xe 5cXe 7cXe 16c
Taxi Hà Nội – Lạng Giang 600k750k900k
Taxi Nội Bài – Lạng Giang 600k750k900k

Giá điều chỉnh từ ngày 04/01/2018 cho đến khi có thay đổi khác

Lưu ý:

– Giá đi ghép trên đã bao gồm tất cả phí cầu đường bến bãi.

– Bảng giá trên không áp dụng với dịp lễ Tết

– Miễn phí cho trẻ em dưới 1 tuổi. Trẻ em trên 1 tuổi tính giá của 1 ghế.

– Taxi đón trả hành khách tận nhà tại khu vực nội thành Hà Nội và Bắc Giang

Giá Taxi Hà Nội, Nội Bài đi Thành Phố Bắc Giang

Tháng Năm 19th, 2019 by

Bảng giá taxi tuyến Hà Nội – Bắc Giang.

Xe Taxi Cao Tốc Trọn GóiHà Nội, Nội Bài – Bắc Giang
Xe 5cXe 7cXe 16c
Taxi Hà Nội – Bắc Giang550k650k800k
Taxi Nội Bài – Bắc Giang550k650k800k

Giá điều chỉnh từ ngày 04/01/2018 cho đến khi có thay đổi khác

Lưu ý:

– Giá đi ghép trên đã bao gồm tất cả phí cầu đường bến bãi.

– Bảng giá trên không áp dụng với dịp lễ Tết

– Miễn phí cho trẻ em dưới 1 tuổi. Trẻ em trên 1 tuổi tính giá của 1 ghế.

– Taxi đón trả hành khách tận nhà tại khu vực nội thành Hà Nội và Bắc Giang